Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Jaka jesteś aborygeńska literaturo?

Sierpniowe spotkanie członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Kulturalnego organizowane przez Pana Wacława Jędrzejczaka odbyło się „Wokół aborygenalności. Tematyki i problematyki współczesnej prozy i poezji aborygeńskiej”. Prelekcję na ten temat przygotowała i wygłosiła Teresa Podemska-Abt – poetka, pisarka, eseistka, obecnie związana z UniSA, gdzie Teresa zajmuje się, między innymi: interkulturalną interpretacją literatury, teorią translacji i tłumaczeniem...