Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

„Moja Emigracja. My Migration”

Na australijskim rynku wydawniczym ukazała się bardzo interesująca książka zatytułowana „Moja Emigracja. My Migration”, która dedykowana jest „wszystkim emigrantom w Australii” To plon konkursu literackiego zorganizowanego przez portal FAVORYTA (Favoryta. com – portal dla autorów publikujących we własnym zakresie). Celem tego konkursu było między innymi „wzmacnianie integracji społeczności polonijnej w Australii poprzez rozwijanie zainteresowania wzajemną...

Jaka jesteś aborygeńska literaturo?

Sierpniowe spotkanie członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Kulturalnego organizowane przez Pana Wacława Jędrzejczaka odbyło się „Wokół aborygenalności. Tematyki i problematyki współczesnej prozy i poezji aborygeńskiej”. Prelekcję na ten temat przygotowała i wygłosiła Teresa Podemska-Abt – poetka, pisarka, eseistka, obecnie związana z UniSA, gdzie Teresa zajmuje się, między innymi: interkulturalną interpretacją literatury, teorią translacji i tłumaczeniem...

Jaka jesteś aborygeńska kulturo?

  Rozmowa z Teresą Podemską-Abt, literaturoznawcą, filologiem, socjologiem literatury i edukacji, poetką, pisarką, tłumaczką literatury tubylców australijskich   „Prowadzone w Australii badania archeologiczne podają, że najstarsze plemiona tubylcze, znane w świecie pod nazwą Aborygenów, żyją w pewnych częściach Australii od mniej więcej 70 tys. lat. W najstarszych przekazach tradycji ustnej autochtonów jest mowa o ludziach zamieszkujących kontynent...