Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Warunki eksportu do Australii – cło, podatki, kwarantanna

Wszystkie towary importowane do Australii o wartości większej niż $1000 podlegają cłu i podatkowi od towarów i usług (GST), bez względu na to, czy są przeznaczone do konsumpcji/prywatnego użytku czy do celów handlowych, oraz muszą spełniać warunki wymagane przez urząd celny, kwarantannę oraz wymogi etykietowania towarów.  Urząd celny (Customs) Towary importowane do Australii muszą przejść odprawę celną dokonywaną przez Australian Customs Service...