Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Multikulturalizm w Australii i wizja profesora Jerzego Zubrzyckiego

Autor: Monika Kowalczyk 27 stycznia 2014

 

Profesor Jerzy Zubrzycki, to znany w Australii socjolog polskiego pochodzenia, który miał bardzo duży wpływ na charakter dzisiejszej Australii.

Profesor Jerzy Zubrzycki to był prawdziwy polski inteligent, wielki humanista. To jego ogromna zasługa, że Australia jest dziś krajem wielokulturowym – powiedział prof. Krzysztof Zagórski na łamach Gazety Wyborczej.

 *          *          *

Jerzy Zubrzycki urodził się 20.01.1920 roku w Krakowie. Od 1956 mieszkał i pracował w Canberze w Australii.

Był jedną z najbardziej znanych postaci w naukowym świecie Antypodów. Wierzył i głosił z pełnym przekonaniem, że każdy człowiek powinien być traktowany równo i przekonywał rząd australijski, że bycie dobrym Australijczykiem nie musi oznaczać zerwania więzów z krajem swego pochodzenia. To między innymi dzięki niemu stworzono w Australii odpowiednie warunki emigracyjne, które pozwoliły, by Australia stała się wygodnym i szczęśliwym miejscem do życia.

Profesor Zubrzycki pracował, jako naukowiec, na Narodowym Uniwersytecie Australijskim w Canberze i jednocześnie był założycielem pierwszej katedry socjologii na tej uczelni, zarazem pierwszej w Australii. Zaczynał w latach pięćdziesiątych XX wieku, jednak na początku swoich badań często napotykał na krytykę i brak zainteresowania, zwłaszcza ze strony ówczesnego rządu. Zubrzycki od początku, zajmował się problemem integracji przybyszów z innych kultur. Na tej też podstawie powstało niedługo potem pojecie multikulturalizmu.

Profesor działał nie tylko na uczelni, ale był też doradcą i ekspertem rządu do spraw integracji imigrantów, miał wpływ na politykę. Jego pojęcie wielokulturowości zmieniło ideologiczną podstawę polityki państwa, które przestało nastawać na asymilację według wzoru anglosaskiego, wobec czego ustąpiła ona tolerancji dla odmienności.

Zubrzycki był człowiekiem dość kontrowersyjnym, ale jednocześnie wyjątkowym. Bardzo wiele zrobił dla Polaków mieszkających i przyjeżdżających do Australii. Był „łącznikiem” między osiedlającymi się na Antypodach kolejnymi pokoleniami Polaków, starał się ich integrować. Założył kilka stowarzyszeń dla Polonii, m.in. Instytut Spraw Polskich, przyczynił się też do powstania w Australii radia i telewizji etnicznej (SBS). Wierzył bardzo mocno, że ludzie powinni być traktowani równo i że bycie dobrym Australijczykiem nie wymaga wyrzeczenia się swojego kraju urodzenia. Dla Zubrzyckiego termin wielokulturowości miał wiele płaszczyzn i dobrowolnych form kontaktów międzykulturowych, które powodują wytworzenie się kulturowo nowej, zróżnicowanej kulturowości. W Australii dotyczy to problematyki stworzenia z ponad stu mniejszości etnicznych nowego narodu, w którym będą wszyscy, od Aborygenów począwszy, a skończywszy na najświeższej grupie uchodźców z Afganistanu i Iraku, proszących o azyl polityczny.

Profesor Zubrzycki zmarł w maju 2009 roku w Canberze.

 

Komentarze

Autor

Avatar

Monika KowalczykMonika kilka lat temu ukończyła studia kulturoznawcze w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na wydziale Humanistycznym w Poznaniu, w specjalizacjach Zarządzanie instytucjami kultury, oraz Kultura popularna. Jeszcze w Polsce naukowo zajmowała się tematyką australijską. Obecnie mieszka w Kanberze. Więcej artykułów tego autora