Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Dalsze opcje wizowe dla Polaków przebywających w Australii na wizach edukacyjnych

Autor: Mariusz Konieczka 23 stycznia 2015

Rodzaje wiz edukacyjnych

Australia oferuje osiem rodzajów wiz edukacyjnych:

  1. Do nauki angielskiego (Independent ELICOS Sector sub-class 570)
  2. Do nauki na poziomie licealnym lub gimnazjalnym (Schools Sector sub-class 571)
  3. Do nauki zawodu (Vocational Education and Training Sector subclass 572)
  4. Do podjęcia wyższych studiów (Higher Education Sector subclass 573)
  5. Do prowadzenia badań naukowych (Postgraduate Research Sector subclass 574)
  6. Do nauki lub studiów ogólnych bez dyplomu  (Non-Award Sector sub-class 575)
  7. Do nauki dla osób sponsorowanych przez rzad australijski  (AusAID or Defence Sector sub-class 576)
  8. Do opieki nad osobą nieletnią uczącą się w Australii (Student Guardian subclass 580)

Wizy o które Polacy ubiegają się najczęściej, to wizy do nauki angielskiego (570), do nauki zawodu (572) lub studiów wyższych (573). Jest też możliwość łączenia wizy do nauki angielskiego i wizy do nauki zawodu lub studiów, w jednej aplikacji wizowej.  Wiza edukacyjna przyznawana jest na cały okres nauki, np. jeżeli kurs angielskiego trwa rok, a studia 3 lata, to wiza jest przyznawana na okres 4 lat.

plaże Adelaide - foto Stan Guzinski

plaże Adelaide – foto Stan Guzinski

Wizy edukacyjne zezwalają na pracę w Australii w niepełnym wymiarze godzin w czasie trwania nauki i bez ograniczeń w czasie wakacji. Małżonkowie/partnerzy osób na studiach magisterskich (Master) lub doktoranckich (Phd)  magą pracować w pełnym wymiarze godzin, w okresie waznosci wizy.

Jakie są dalsze opcje wizowe dla Polaków przybywających w Australii na wizach edukacyjnych?

Australijskie przepisy wizowe dopuszczają możliwość ubiegania się o dalsze wizy edukacyjne, tymczasowe wizy (pracownicze) sposorowane przez pracodawców w określonych zawodach (generalnie na okres 4 lat) oraz wizy na pobyt stały.

O wizy na pobyt stały można się ubiegać  niezależnie lub w ramach zawodowej imigracji sponsorowanej przez rzady stanowe. Osoby które ukończyły kursy zawodowe lub studia, które trwały conajmniej dwa lata, i uzyskały zawód wyszczególniony na liście zawodów (Skill Occupation List), dostają dodatkowe punkty przy ubieganiu się o wizę. Dodatkowe punkty są też przyznawane osobom, które studiowały w tzw. “regional Australia”, czyli poza aglomeracjami miejskimi: Sydney, Melbourne, Brisbane i Gold Coast.

Osoby które ukończyły w Australii conajmniej dwa lata nauki zawodu lub studiów wyższych i uzyskały kwalifikacje w zawodzie, który jest wyszczególniony na liście zawodów (Skilled Occupations List), i spełniają warunek językowy (IELTS 6), mogą się ubiegać o wizę  absolwencką (graduate visa). Wiza ta jest przyznawana na 18 miesięcy.

Osoby które otrzymały dyplom wyższej uczelni w Australii (niezależnie na jakim kierunku), oraz ich pierwsza wiza edukacyjna byla przyznana po 5 listopada 2011 roku, mogą się ubiegać o wizę absolwencką na okres do 4 lat.

Celem wiz absolwenckich jest umożliwienie osobom, które ukonczyły nauke i uzyskały odpowiednie kwalifikacje zawodowe, podjęcia działań (np. dalsza nauka angielskiego, zdobycie praktyki zawodowej, dalsze podniesienie kwalifikacji), które mogą pozwolić im na spełnienie warunków wymaganych przy ubieganiu się o wizę na pobyt stały.

Osoby które założyły związek partnerski lub zawarły małżenslwo z osobą, która ma pobyt stały lub obywatelstwo australijskie, mogą się ubiegać o wizę partnerską (partner visa), która daje możliwość stałego pobytu.

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę na pobyt stały, muszą spełnić ogólny warunek niekaralności i spełnić wymogi zdrowotne.

Artykuł został opracowany według stanu przepisów na 23.01.2015.

Komentarze

Autor

Mariusz Konieczka

Mariusz KonieczkaMariusz Konieczka jest australijskim Agentem Migracyjnym (MARN 0956641). Więcej artykułów tego autora