Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Koala i tęcza

Bumerang. Zasiedlenie Australii. Języki. W okresie Dreaming w jednym z wyspiarskich plemion mężczyźni przechwalali się swoją umiejętnością rzucania bumerangiem. Rozmowy te zawsze prowadziły do ostrych sporów, ale kiedyś jeden z przysłuchujących się tym przechwałkom chłopców ośmielił się odezwać pośród starszych i zwrócił uwagę wszystkich na fakt, że nie da się sprawdzić kto rzuca najdalej, ponieważ bumerangi nie wracają spoza szerokiej wody. „Mądrze...