Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Davis Jack

Słownik Dzieł i Terminów Literatury Tubylców Australijskich Celem tej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi polskiemu głównych sylwetek australijskich autorów tubylczych i dzieł literatury oraz tematyki, którą ze sobą niosą. Słownik obejmował będzie pierwsze świadectwa aktywności pisarskiej tubylców oraz zrąb piśmiennictwa obejmujący współczesną tubylczą produkcję literacką: poezję, powieść, opowiadanie, dramat. Jack Davis pochodzi ze...