Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Uczniowie za granicą mają swój wirtualny podręcznik

Autor: Polska Agencja Prasowa 7 stycznia 2015

Od września (2014) pierwszoklasiści w Polsce korzystają z darmowego elementarza przygotowanego przez rząd. Nieco dłuższy staż ma inna rządowa publikacja – skierowany do polskich uczniów za granicą internetowy podręcznik „Włącz Polskę”. Zawierająca prawie tysiąc modułów pomoc naukowa pozwala na samodzielne stworzenie online podręcznika dopasowanego do poziomu zaawansowania i stopnia wiedzy ucznia.

Uczniowie i nauczyciele z całego świata mogą pobrać darmowy podręcznik ze strony wlaczpolske.pl . Znajdą tam pakiety do nauki języka, literatury, geografii, historii. Można je dowolnie łączyć, w zależności od wieku i poziomu zaawansowania ucznia. Materiały są nieodpłatne i dostępne dla każdego, a serwis nie wymaga logowania.

Podręcznik „Włącz Polskę” może być wykorzystywany w szkołach, a także w edukacji nieformalnej, nauczaniu domowym.

BIAŁORUŚ GRODNO POLSKA SZKOŁA

BIAŁORUŚ GRODNO POLSKA SZKOŁA

– Materiały przygotowane w ramach podręcznika internetowego są zgodne z podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i przeznaczone są dla uczniów migrujących o zróżnicowanym zakresie wiedzy i znajomości języka polskiego – mówi Polskiej Agencji Prasowej Grzegorz Cześnik z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Według niego, materiały nie są z zasady przeznaczone dla uczniów, dla których język polski jest językiem obcym, chociaż materiały są również wykorzystywane do prowadzenia zajęć z dziećmi urodzonymi za granicą.

Własny podręcznik może stworzyć każdy, kto chce doskonalić znajomość polskiego i podnosić poziom wiedzy o kraju. Jego tworzenie należy rozpocząć od wybrania odpowiedniej kategorii wiekowej: od 5 do 9 lat, od 10 do 13 lub 14 i więcej. Następnie wybieramy przedmiot i poziom zaawansowania językowego. Wybrane pakiety można dowolnie łączyć komponując indywidualny podręcznik.

Ekspert ORPEG podkreślił, że odrębna lekcja, zwana atomem, zawiera zróżnicowany pod kątem możliwości językowych materiał w zależności od poziomu językowego ucznia. – Wyboru takiego atomu może dokonać sam uczeń, jego rodzic, opiekun, a także nauczyciel – dodał.

Publikacja została wydana w 2012 r. na licencji Creative Commons, co oznacza, że można ją kopiować i rozpowszechniać w dowolnym formacie. Powielony materiał należy tylko odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. – Moduły można szybko rozwijać, uaktualniać, błyskawicznie reagować na spostrzeżenia i uwagi użytkowników oraz dostosowywać je do bieżących potrzeb, zapewniając jednocześnie zgodność z podstawą programową – mówił ekspert ORPEG.

Publikację „Włącz Polskę” przygotowała Maria Lorek, autorka rządowego podręcznika „Nasz Elementarz”, z którego korzystają od września pierwszoklasiści w polskich szkołach. Lorek powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że jest to jeden z pierwszych podręczników skierowanych do uczniów za granicą, który dzięki swojej modułowości pozwala na dostosowanie materiału do poziomu ucznia. – To nie jest podręcznik strona po stronie, lecz zbiór atomów poświęconych określonemu zakresowi wiedzy. To od użytkownika zależy, co znajdzie się w podręczniku – mówiła.

– Zaczęło się od napisania podstawy programowej dla dzieci polskich uczących się poza granicami kraju, potem powstały programy nauczania. Są to jedne z pierwszych na świecie programów nauczania skierowanych do wszystkich uczniów za granicą, niezależnie od tego, w jakim zakątku kraju mieszkają – mówiła Lorek. Przyznała, że niezwykle trudno było stworzyć program skierowany zarówno do uczniów, którzy wyjechali z Polski kilka lat temu, jak i do tych, którzy za granicą się urodzili. – Ta różnorodność była bardzo wielka – podkreśliła.

Według Cześnika przeznaczeniem podręcznika internetowego jest głównie pomoc nauczycielom pracującym w szkolnych punktach konsultacyjnych – szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych należących do struktury ORPEG – oraz w szkołach społecznych we wszystkich krajach zamieszkania Polonii.

– Jest to znaczące wsparcie, bowiem najczęściej nauczyciele ci mają ograniczony kontakt z polskim systemem edukacji. Dzięki zasobom cyfrowym mogą na bieżąco podnosić swoje kompetencje i wykorzystywać materiały opracowane według najlepszych wzorów metodyki i metodologii przedmiotów ojczystych. Mamy informacje zwrotne także o innych sposobach wykorzystywania zasobów zamieszczonych w podręczniku, takich jak edukacja nieformalna, która polega na pracy rodzica z dzieckiem w domu czy samodoskonalenie uczniów – zaznaczył.

Cześnik dodał, że równolegle z materiałami dla ucznia nauczyciel generuje poradnik dla siebie, pozwalający na przygotowanie lekcji.

Dla polskich uczniów za granicą uruchomiono także portal Polska Szkoła oraz platforma e-learningowa „Otwarta szkoła”. Według Cześnika polscy uczniowie za granicą korzystają też z „Naszego elementarza”. – Podręcznik ten otrzymali wszyscy uczniowie klas pierwszych w szkolnych punktach konsultacyjnych oraz w zgłoszonych szkołach społecznych – podkreślił ekspert ORPEG.

Zwrócił także uwagę, że nauczyciele pracujący za granicą mogą korzystać z warsztatów praktycznego zastosowania podręcznika „Włącz Polskę” w pracy dydaktycznej, kursów stacjonarnych m.in. w obszarze metodyki nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, logopedii, zarządzania szkołami, a także kursów e-learningowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, które organizuje Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

Nauczyciele konsultanci zatrudnieni w ORPEG udzielają również na bieżąco porad nauczycielom ze szkół polskich za granicą zakresie w obrębie swoich kompetencji.

Magdalena Cedro, Polska Agencja Prasowa

mce/ eaw/

Komentarze

Autor

Polska Agencja Prasowa

Polska Agencja Prasowa. Więcej artykułów tego autora