Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Migracje

  Prawie wszyscy tu w Australii jesteśmy imigrantami. Według oenzetowskiej komisji do spraw rozwoju narodów – UNDP, nawet ludzie przemieszczający się w obrębie granic danego państwa czy terytorium, są migrantami. I takich jest na świecie najwięcej, bo aż 740 milionów. Główną przyczyną migracji są: godziwe warunki pracy i płacy, lepsza edukacja i opieka zdrowotna, czy polepszenie bytu potomstwu. My Polacy w Australii dobrze to znamy, bo większość z nas...